Archive for février, 2007

Sweet Sith doo dii Academy !

mercredi, février 21st, 2007

Doo dii wiipp deee doo Sith ? Tweet dii dooo dooo Academy !Tweet dii dooo dooo ! Deee dii Doood woop dii dii wiioo wiioo !Wink

Tweet dii dooo Darh Vader.

Tweet dii dooo Palpatine.

Tweet dii dooo Storm Troopers.

Tweet dii dooo Boba Fett.

Wippp Dee dood diii diiid dooo ? Dee dii doood…. Sith Academy !

Fiiiouuu fiouu deeee :

 

Sith Academy

 

Weeeep ddeeee dooo tooo di di !Cool

tweeet diii ddoooo Locke Lamojawa

vendredi, février 16th, 2007

Suiip dii dooo dooo wiiip ouuiiiddd wwouppp !!! Locke Lamora = Jawa !!!

Suiip dii dooo dooo wiiip ouuiiiddd wwouppp Locke Lamora.

 

 

 

Surprised

 

Jawa Locke Lamora

 

wiiip ouuiiiddd wwouppp  : Locke Lamora = Jawa !!!

Doobie Twiittt Harry Potter yooop Yoda !

jeudi, février 15th, 2007

Deeee Dobbie wiiip twwiddd Yoda.

fuiii dddddooooo ddiiii wuuuup.

Whuuuu hooop diiii . Surprised

 

Dobbie??? dwiip diii dooo Yoda ?

 

Deeeiouiii fuiii dooo wiiipp !!!!  Dooo weeep dddi dooo Harry Potter !

Dwwwiiid woop deee dooo Star Wars :

 

Dobbie Star Wars

 

 

Wooop deee dooo deeee ! Cool