Archive for avril, 2007

Wiip deee dooo Yoda diii Darth Vader ?

mercredi, avril 25th, 2007

Dooo Vader rrrruiiii Yoda  ? Wiiip deeee doooo dooo twiiip !
Wiip deee dooo biiip biiip booo !

  • Fuiiioooo fuiii Darth Vader
  • Fuiiioooo fuiii Yoda

La création Yoda Darth Vader

Twiiip dooo deeee "La création"

Twiiip  ddeeee dooo deeee diiiii ! Cool