Wiip deee dooo Mozinor

Wiip deee dooo biiip biiip booo ! Mozinor dooo biiip Wiip !

wata paa tipouououppp Mozinor ! Darth Vader wiiip diii dooo dooo wiiiih !

 

Da deee diii dooo :

 

 

 

 

Wooop deee dooo deeee ! Cool

Leave a Reply