Archive for mai, 2008

Twiiit twooo diii Crazyyyyyyyyyyy

vendredi, mai 16th, 2008

Whoop diii dooo deeee diii Crazy !

 

 

Dooo wiii deee dooo whooppp dooo wiii deee deee.

 

Diii dooo doooo deeee dwipppeeee dee dooo :

 

Tiii piiit DIII dooo !

mercredi, mai 14th, 2008

 

 Tiii piiit DIII dooo ? Doo dee dee doooo  !

 

– dooo deee deee ;

– dooood whoop dooo weee ;

– Wheeep deee woooo deeeep ;

– Deee whoop deee dee !

 

Weee diii dddoooo Woooo ?

 

Wooo doooo diii diii :