Tiii piiit DIII dooo !

 

 Tiii piiit DIII dooo ? Doo dee dee doooo  !

 

– dooo deee deee ;

– dooood whoop dooo weee ;

– Wheeep deee woooo deeeep ;

– Deee whoop deee dee !

 

Weee diii dddoooo Woooo ?

 

Wooo doooo diii diii :

 

Leave a Reply