Chewbacca dooo tiii

Doo dee dee doooo Chewbacca ? Piiit DIII dooo tiii !

Deee whoop deee dee ! Dooood whoop dooo weee. Wheeep deee woooo deeeep. whoop dooowhoop deee.

Wooo doooo diii diii Chewbacca :

 

Leave a Reply