Archive for avril, 2009

Deeee Saber wiiip doo

mardi, avril 7th, 2009

Fuuu diiii doo doooo : Saber weeep Adam Green.

Dwwwiiid woop deee dooo Star Wars. Fuiii dddddooooo ddiiii wuuuup : Saber weeep Adam Green !

Wiip deee dooo biiip biiip booo !  Clare Grant (Masters of Horror, The Graves) deed Rileah Vanderbilt (Hatchet, Frozen) dooo biiip Wiip !