Archive for juin, 2010

Dooo diii doo Fuuip : Stromtrooper Na’vi !

mercredi, juin 16th, 2010

Fuuu diiii doo doooo : Stromtrooper whiipp Na’vi doop Avatar !

Fuiii dddddooooo ddiiii wuuuup Avatar dooop Star Wars ?

Dwwwiiid woop deee dooo Stormtrooper Na’vi ! Fuiii dddddooooo ddiiii wuuuup Denise Vasquez (501st Legion) whiip Helmet Art Project !

Wiip deee dooo biiip biiip booo :

 

Stormtrooper Avatar na'vi

 

Doo deee diii whoop ! Cool